image.jpg

                 Informasjon

Bytte pære i utelampe

Ved skifte av lyspære i utelampene på terrasser og balkonger skal skruene som står i bakkant av lampene skrus ut (umbrako) slik at lampen frigjøres fra veggfestet. Så kan pære byttes. Trykk på pdf-dokumentet for faktaark.

Nytt forsikringsselskap fra 1.11.2020

Bygningene er fra og med 1.11.2020 forsikret gjennom Landkreditt.

 

Skade meldes fortrinnsvis på www.landkreditt.no, alternativt på papirformat på eget skademeldingsskjema til Landkreditt Forsikring AS, Postboks 1897 Vika, 0124 Oslo eller via e-post til skade@landkreditt.no. Telefonnr. ved skade er 22 94 10 50.  Forsikringsnummeret er 3637 6198.


Innboforsikring må hver enkelt eier sørge for selv.

Branninstruks Landsnes Hage

Branninstruks for sameiet henger i alle oppganger. Det er viktig at alle setter seg inn i rutinene ved utløst brannalarm.

 

Branninstruksen finner du her

Vedtekter og husordensregler

Husordensregler for Landsnes Hage finner du her

Oppdaterte vedtekter finner du her

Hvem kan jeg ta jeg ta kontakt med ved akuttilfelle ?

Dersom beboere har behov for akutt bistand, kan sameiets vaktmestertjeneste benyttes. De har døgnvakt med vakttelefon nr 67 15 00 88 og epost post@abvk.no. De vil så sørge for å kontakte de nødvendige faginstaser (rørlegger, elektriker, heismontør, garasjeporttekniker, brannvarslingsanleggytekniker etc) ved akutte situasjoner.

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte beboer er ansvarlig for å dekke utgifter ifm bistand i egen leilighet.

 

Ved ikke-akutte situasjoner anbefales å vente til neste arbeidsdag - da blir regningen vesentlig mindre.

 

Beis brukt på treverket i Landsnes Hage

Beisen som er brukt på treverket i sameiet Landsnes Hage heter

Tyrilin Matt Beis, 1207 Finse

Planteplan for utomhus fellesanlegg Landsnes Hage

Her kan dere finne Utomhus planteplan og her kan dere finne Landskapsplan-kart.

Hvordan endre navn på ringeklokketablået ute ved hovedinngangen?

Noen ganger det det behov for å endre navnet på tablået ute ved inngangen.

Her kan du se hvordan dette gjøres.

Hvordan leser jeg av gass og vannforbruk ?

Det er laget en bruksanvisning for hvordan du leser av forbrukt gass og varmtvann.  

Den finner du her

Det er laget et system for innrapportering av de avleste data.  Dette ligger på websiden vår her under fanen måleravlesning. Du må oppgi et passord for å få tilgang til siden, og dette passordet får du tilsendt i forkant  for hver avleveringsperiode som vil være om høsten.  Passordet er kun gyldig frem til og med avleveringsfrist.

Tips til hvordan du skifter filter på ventilasjonsenheten i leligheten

Det er laget en liten veiledning til hvordan du enkelt skifter filter i din ventilasjonsenhet.

Denne kan du finne her.

Filter kan for eksempel kjøpes via ulike nettbutikker som :

www.ventilasjonsfilter.no , www.filter.no , www.airflow.no  og www.filteravtalen.no

Hvordan bestille dørskilt ?

Hvordan bestille dørskilt?

Ved inngangsdøren din skal det være et dørskilt som er likt for alle i sameiet.

Informasjon om hvordan du bestiller og riktig informasjon om skiltet finner du her.

Hvordan bestille postkasseskilt ?

For å få et enhetlig inntrykk, er det viktig at alle navneskilt på postkasser er av samme standard type. Alle skal bestille samme type postkasseskilt via posten.no.Se dette dokumentet for bestillingsrutiner.Evt. spørsmål rettes til styret@landsneshage.no

Beboerportal

http://enqvist.on.no/login

Instruksjoner for pålogging finnes her.

Det er forretningsfører hos Enqvist. Stine Ervik som håndterer tilgangen til portalen og henne dere kan rette eventuelle spørsmål til.

erivk@Enqvist.no

TV / Internet

Landsnes Hage har en avtale med GET ifm TV/Bredbånd/fast telefon.

Beboerne har mottatt informasjon fra GET om hvilke standard løsning vi har valgt, samt hver enkelts mulighet til å oppgradere/endre tilpasset hvert behov. Oppgraderinger/endringer faktureres hver enkelt beboer direkte fra GET.

Signert avtale med GET finnes i beboerportalen.

Hvordan bestille ekstra nøkler ?

Kopier dette skjemaet og legg det på egen PC før du utfylling.Ferdig utfylt skjema sendes til: nokkelbestilling@landsneshage.no

Styret vil deretter sørge for at det videresendes til leverandøren så snart som mulig.  Nøklene sendes direkte til beboer rekommandert og i oppkrav.

Solskjerming

For å få et enhetlig uttrykk og sikre en god felles avtale for Sameiet, har styret inngått en samarbeidsavtale med Fasade produkter AS. De har info om fargekode, type skjerm, o.l. som skal brukes for Landsnes Hage. Det er ihht. husordensreglene ikke anledning til å sette opp skjermer, markiser, screens o.l. fra andre leverandører. Det er opp den enkelte å bestille time for befaring. Les mer om dette her.

OBS: Markiser og utvendige screens er søknadspliktige til styret.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte styret på epost: styret@landsneshage.no

Hvordan kommer jeg i kontakt med styret ?

Styret forholder seg kun til skriftlige spørsmål som er sendt elektronisk. Du kan sende mail til styret@landsneshage.no eller bruke kontaktskjemaet på denne websiden.

Hvordan åpner jeg garasjeporten ?

Det leveres en portåpner pr. garasjeplass. I tillegg kan porten åpnes via telefon ved å ringe et angitt telefonnummer. For å få tilgang til telefontjenesten må telefonnummeret ditt være registrert. Send en e-post med ditt navn og tlf. nummer til: garasjeport@landsneshage.no. Når nummeret er registrert sendes en sms med oppfordring til å ringe portåpneren slik at vi kan sjekke at det fungerer.

Det gjøres oppmerksom på at systemet loggfører bruk av telefon til å åpne porten.

Kan jeg bruke leilighetsnøkkelen i låsen til postkasse og bod ?

Dersom du ønsker å minimalisere antall nøkler så er det mulig å kjøpe hengelåser og innsats til postkassa som kan benytte samme nøkkel som du ellers benytter til leiligheten din.Da klarer du deg med en nøkkel til alt!Fremgangsmåten finner du her.

Hva gjør jeg hvis jeg vil endre noe utvendig ?

Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer. Send en skriftlig søknad med all dokumentasjon til styret@landsneshage.no. Det vil da bli behandlet på styremøte og vedtak vil bli tatt.

Hvor finner jeg smøreboden og hvilke regler gjelder ?

Smøreboden / hobbeboden ligger i bodseksjonen under bygg E. bruk inngang til bygg E fra garasjen. Reglene som gjelder for bruk finnes her.

Fremleie (garasjeplass, bod, leilighet, ...) ?

Ved utleie skal følgende skjema sendes til styret@landsneshage.no

Jeg har gassuttak på terrassen. Hvor kan jeg kjøpe slange for å koble denne til grillen ?

Slange til terrasseuttak kan kjøpes i spesialforretninger. For eksempel denne som er testet og fungerer.

Du kan også få ulike slanger og koblinger som passer til ulike gassgriller på for eksempel Bauhaus og hagesenter som selger griller.

Please reload

test

test

Bytte pære i utelampe

Ved skifte av lyspære i utelampene på terrasser og balkonger skal skruene som står i bakkant av lampene skrus ut (umbrako) slik at lampen frigjøres fra veggfestet. Så kan pære byttes. Trykk på pdf-dokumentet for faktaark.

Nytt forsikringsselskap fra 1.11.2020

Bygningene er fra og med 1.11.2020 forsikret gjennom Landkreditt.

 

Skade meldes fortrinnsvis på www.landkreditt.no, alternativt på papirformat på eget skademeldingsskjema til Landkreditt Forsikring AS, Postboks 1897 Vika, 0124 Oslo eller via e-post til skade@landkreditt.no. Telefonnr. ved skade er 22 94 10 50.  Forsikringsnummeret er 3637 6198.


Innboforsikring må hver enkelt eier sørge for selv.

Branninstruks Landsnes Hage

Branninstruks for sameiet henger i alle oppganger. Det er viktig at alle setter seg inn i rutinene ved utløst brannalarm.

 

Branninstruksen finner du her

Vedtekter og husordensregler

Husordensregler for Landsnes Hage finner du her

Oppdaterte vedtekter finner du her

Hvem kan jeg ta jeg ta kontakt med ved akuttilfelle ?

Dersom beboere har behov for akutt bistand, kan sameiets vaktmestertjeneste benyttes. De har døgnvakt med vakttelefon nr 67 15 00 88 og epost post@abvk.no. De vil så sørge for å kontakte de nødvendige faginstaser (rørlegger, elektriker, heismontør, garasjeporttekniker, brannvarslingsanleggytekniker etc) ved akutte situasjoner.

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte beboer er ansvarlig for å dekke utgifter ifm bistand i egen leilighet.

 

Ved ikke-akutte situasjoner anbefales å vente til neste arbeidsdag - da blir regningen vesentlig mindre.

 

Beis brukt på treverket i Landsnes Hage

Beisen som er brukt på treverket i sameiet Landsnes Hage heter

Tyrilin Matt Beis, 1207 Finse

Planteplan for utomhus fellesanlegg Landsnes Hage

Her kan dere finne Utomhus planteplan og her kan dere finne Landskapsplan-kart.

Hvordan endre navn på ringeklokketablået ute ved hovedinngangen?

Noen ganger det det behov for å endre navnet på tablået ute ved inngangen.

Her kan du se hvordan dette gjøres.

Hvordan leser jeg av gass og vannforbruk ?

Det er laget en bruksanvisning for hvordan du leser av forbrukt gass og varmtvann.  

Den finner du her

Det er laget et system for innrapportering av de avleste data.  Dette ligger på websiden vår her under fanen måleravlesning. Du må oppgi et passord for å få tilgang til siden, og dette passordet får du tilsendt i forkant  for hver avleveringsperiode som vil være om høsten.  Passordet er kun gyldig frem til og med avleveringsfrist.

Tips til hvordan du skifter filter på ventilasjonsenheten i leligheten

Det er laget en liten veiledning til hvordan du enkelt skifter filter i din ventilasjonsenhet.

Denne kan du finne her.

Filter kan for eksempel kjøpes via ulike nettbutikker som :

www.ventilasjonsfilter.no , www.filter.no , www.airflow.no  og www.filteravtalen.no

Hvordan bestille dørskilt ?

Hvordan bestille dørskilt?

Ved inngangsdøren din skal det være et dørskilt som er likt for alle i sameiet.

Informasjon om hvordan du bestiller og riktig informasjon om skiltet finner du her.

Hvordan bestille postkasseskilt ?

For å få et enhetlig inntrykk, er det viktig at alle navneskilt på postkasser er av samme standard type. Alle skal bestille samme type postkasseskilt via posten.no.Se dette dokumentet for bestillingsrutiner.Evt. spørsmål rettes til styret@landsneshage.no

Beboerportal

http://enqvist.on.no/login

Instruksjoner for pålogging finnes her.

Det er forretningsfører hos Enqvist. Stine Ervik som håndterer tilgangen til portalen og henne dere kan rette eventuelle spørsmål til.

erivk@Enqvist.no

TV / Internet

Landsnes Hage har en avtale med GET ifm TV/Bredbånd/fast telefon.

Beboerne har mottatt informasjon fra GET om hvilke standard løsning vi har valgt, samt hver enkelts mulighet til å oppgradere/endre tilpasset hvert behov. Oppgraderinger/endringer faktureres hver enkelt beboer direkte fra GET.

Signert avtale med GET finnes i beboerportalen.

Hvordan bestille ekstra nøkler ?

Kopier dette skjemaet og legg det på egen PC før du utfylling.Ferdig utfylt skjema sendes til: nokkelbestilling@landsneshage.no

Styret vil deretter sørge for at det videresendes til leverandøren så snart som mulig.  Nøklene sendes direkte til beboer rekommandert og i oppkrav.

Solskjerming

For å få et enhetlig uttrykk og sikre en god felles avtale for Sameiet, har styret inngått en samarbeidsavtale med Fasade produkter AS. De har info om fargekode, type skjerm, o.l. som skal brukes for Landsnes Hage. Det er ihht. husordensreglene ikke anledning til å sette opp skjermer, markiser, screens o.l. fra andre leverandører. Det er opp den enkelte å bestille time for befaring. Les mer om dette her.

OBS: Markiser og utvendige screens er søknadspliktige til styret.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte styret på epost: styret@landsneshage.no

Hvordan kommer jeg i kontakt med styret ?

Styret forholder seg kun til skriftlige spørsmål som er sendt elektronisk. Du kan sende mail til styret@landsneshage.no eller bruke kontaktskjemaet på denne websiden.

Hvordan åpner jeg garasjeporten ?

Det leveres en portåpner pr. garasjeplass. I tillegg kan porten åpnes via telefon ved å ringe et angitt telefonnummer. For å få tilgang til telefontjenesten må telefonnummeret ditt være registrert. Send en e-post med ditt navn og tlf. nummer til: garasjeport@landsneshage.no. Når nummeret er registrert sendes en sms med oppfordring til å ringe portåpneren slik at vi kan sjekke at det fungerer.

Det gjøres oppmerksom på at systemet loggfører bruk av telefon til å åpne porten.

Kan jeg bruke leilighetsnøkkelen i låsen til postkasse og bod ?

Dersom du ønsker å minimalisere antall nøkler så er det mulig å kjøpe hengelåser og innsats til postkassa som kan benytte samme nøkkel som du ellers benytter til leiligheten din.Da klarer du deg med en nøkkel til alt!Fremgangsmåten finner du her.

Hva gjør jeg hvis jeg vil endre noe utvendig ?

Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer. Send en skriftlig søknad med all dokumentasjon til styret@landsneshage.no. Det vil da bli behandlet på styremøte og vedtak vil bli tatt.

Hvor finner jeg smøreboden og hvilke regler gjelder ?

Smøreboden / hobbeboden ligger i bodseksjonen under bygg E. bruk inngang til bygg E fra garasjen. Reglene som gjelder for bruk finnes her.

Fremleie (garasjeplass, bod, leilighet, ...) ?

Ved utleie skal følgende skjema sendes til styret@landsneshage.no

Jeg har gassuttak på terrassen. Hvor kan jeg kjøpe slange for å koble denne til grillen ?

Slange til terrasseuttak kan kjøpes i spesialforretninger. For eksempel denne som er testet og fungerer.

Du kan også få ulike slanger og koblinger som passer til ulike gassgriller på for eksempel Bauhaus og hagesenter som selger griller.

Foto: Daniel Aune